Thermomaja termoplokid

Termoelementidest ehitamine muutub Eestis järjest populaarsemaks. Thermomajal on kõige suurem elementide valik ja kõige rohkem eridetaile. Tavaliselt kaob soe majast õhu kaudu, läbi tarindite ja soojusradiatsiooni tõttu, Thermomaja ploki puhul on kõik need kolm komponenti kaetud. Termoplokiga kaetud maja puhul saavutati üheksakordne võit küttekuludes, võrreldes identse majaga ilma termoplokita.
Argo Põder, THERMOELEMENT OÜ
www.thermomaja.ee

Kodusaade.ee   |   toimetus[at]kodusaade.ee   |   www.facebook.com/kodusaade  |   Uus veebileht