Ülevaade Stockholmi mööblimessist

Tutvusime paljude erinevate väljapanekutega. Läbiva joonena jäid silma retro, taaskasutus, vana ja uue kokkusegamine.

Kodusaade.ee   |   toimetus[at]kodusaade.ee   |   www.facebook.com/kodusaade  |   Uus veebileht