Radoonitõrje: Mait Saar Radoonitõrjekeskusest teeb meile salapärase gaasi ABC selgeks

Radoon on radioaktiivne mürkgaas, mis tekib maapinnas uraani lagunemisel ja imbub maast majasse. Rebib nikotiiniga esimest kohta kopsuvähi tekitamise osas. Enne maja ehitamist tuleks krundil radoonitase vastava aparaadiga ära mõõta, et teada saada, kas vundamendi sisse on vaja radoonitõkked ehitada. Kui aga maja juba valmis on, siis saab ainult sees mõõta ja kui radoonitase on üle normi, siis tuleb kusagilt midagi lammutada, et radoon välja juhtida. Lahenduseks oleks omavalitsuse tasemel projekteerimistingimustesse radoonitaseme mõõtmise nõude lisamine.
Mait Saar, RADOONITÕRJEKESKUS
www.radoonitorjekeskus.ee

Kodusaade.ee   |   toimetus[at]kodusaade.ee   |   www.facebook.com/kodusaade  |   Uus veebileht